Nieuws
Home / uit het nieuws / Eikenprocessierups in Ooststellingwerf

Eikenprocessierups in Ooststellingwerf

Haulerwijk – De  eikenprocessierups is wat aantal betreft in Ooststellingwerf ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar. In Haulerwijk aan de Leeksterweg waren bomen vorige week nog versierd met waarschuwingen, maar de bomen zijn inmiddels rupsen vrij.

De eikenprocessierups werd sinds het begin van de jaren 1990 steeds algemener in België en Nederland. Het aantal meldingen van overlast nam in de loop der jaren sterk toe en betrof een steeds groter gebied: het dier vestigde zich steeds noordelijker. In de zomer van 2019 verdriedubbelde het aantal meldingen ten opzichte van voorgaande jaren. De rupsen zijn het meestal  actief van half mei t/m september.

De bomen in Ooststellingwerf zijn voor ongeveer 65% inlandse eiken. Deze eiken staan langs wegen en fietspaden. Het is daardoor een grote uitdaging om de overlast van de eikenprocessierups te beheersen.

Aanpak

Een soms met succes toegepaste methode om de rups te bestrijden is de steriele-insecten-techniek. Verder worden om verspreiding tegen te gaan specialistische stofzuigers ingezet die microfilters bevatten. Hiermee worden de rupsen en nesten verwijderd.

In Ooststellingwerf zijn vorig jaar veel kastjes geplaatst. Vogels komen hier op af om te rupsen op te eten. Tevens is dit jaar de gemeente begonnen met een proef waarin de eikenprocessierups met preventieve biologische bestrijding te lijf wordt gegaan. De eerste methode heet ‘Nematoden’. Bij deze methode worden in de bovenste helft van de eikenboom nematoden, microscopisch kleine wormpjes, gespoten. De nematoden kruipen in de jonge rupsen die daardoor sterven. Bij het toepassen van nematoden is er nagenoeg nog geen blad in de boom aanwezig. Deze nematoden zijn UV gevoelig en kunnen alleen ’s avonds en ‘s nachts op de bomen worden gespoten.

De tweede methode heet ‘Biologisch bacteriepreparaat’. Bij deze methode wordt een biologisch preparaat in de boomkronen gespoten. Dat gebeurt zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts. Tot en met 2018 liet de gemeente de nesten wegzuigen.

De eikenprocessierups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit zogenaamde brandharen. Deze worden gebruikt ter verdediging tegen vijanden, zoals insectenetende zoogdieren. Als de rupsen of het nest waarin ze zich bevinden wordt verstoord, dan geven ze microscopisch kleine brandharen af aan de lucht. Deze kunnen hevig irriterende ontstekingsreacties aan huid en slijmvliezen veroorzaken.

Ook huisdieren zoals honden en vee kunnen nadelige gevolgen ondervinden als ze in contact komen met de rupsen. De rups wordt daarom als een plaaginsect beschouwd. De wetenschappelijke geslachtsnaam komt uit het Grieks. Vrij vertaald betekent de naam ‘maker van wonderlijke dingen’.

Aan de Leeksterweg zijn de bomen weer rupsen vrij.